Vaste Medewerker

Heeft u tijdelijk een probleem met de invulling van het vak Lichamelijke Opvoeding of Kunstzinnige Vorming? Bel direct met Kunstgras en wij kunnen de lessen voor u opvangen met de volgende docenten:

– docent PABO
– docent lichamelijke opvoeding
– docent dans
– docent beeldende kunst en vormgeving
– docent drama
– docent muziek en zang

Al deze docenten zijn 1ste of 2de graads bevoegd en mogen zelfstandig voor de groep staan. Als een van onze docenten beschikbaar is kan hij/zij zelfs dezelfde dag nog ingezet worden.

Specificaties
vaste medewerker bij 1 uur per dag:          € 71,50 per uur
vaste medewerker bij 3 uur per dag:          € 58,00 per uur
vaste medewerker bij 5 uur per dag:          € 45,00 per uur

U betaalt geen werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld of andere premies

Deze prijzen gelden bij een structurele samenwerking van minimaal 20 schoolweken.